Kategorier

Vitenskap

Sorter:
Vitenskapens verden Grunnlag for liv Linda Gamlin Illustrert Vitenskaps Bibliotek Norsk Fogtdal 1988 Smussbind B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Vitenskapens verden Livet på jorden Linda Gamlin Illustrert Vitenskaps Bibliotek Norsk Fogtdal 1988 Smussbind B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Mennesket Vidunder - og problembarn i livets historie Johan Torgersen Forlagt Asch Nygaard Oslo 1956 B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Man in the Modern Word Eminent Scientist Looks A Mentor Book UO P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Utviklingslæren i dag Kollokviet mellom paleontologer, zoologer og botanikere på Universitet i Oslo høsten 1946 Særtrykk Av Naturen 1947 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Birger Bergersen liv og utvikling Trekk fra biologiens historie Universitetsforlaget Norges Almenvitenskapelige Forskningråd 1966 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Livets utvikling vitenskapens univers Illustrert Vitenskaps Bibliotek Bønnier Publikations Internasjonal AS 1.utgave 2.opplag 2009 Pen O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Livets vidundere G Ames R Wyler Tiden 1963 U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Charles Darwin Om artenes opprinnelse Bokklubben 1998 Smussbind Ny O2
Kr. 240,-
Legg i handlekurv
Henderson's Dictionary of Biological Terms Eleanor Lawrence Londman Scientific & Technical P B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Hjernestammens formatio reticularis og den betydning for det vegetativt-affektive atferdsmønster W Birkmayer og G Pilleri F Hoff 1966 P B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Molecular Cell Biology, Darnell, Lodish & Baltimore, Scientifig American Books 1990 P B O2 (stor bok)
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Den nakne ape Desmond Morris Gyld 1968 Smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Nedstamningslæren Eug Warming Køb 1915 U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Richard Dawkins Detb egoistiske genet Humanist forl P 2009 pen P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Erik Tandberg Romfart og romforskning Fakta 10 Faktum 1995 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Naturen tenkte på det først Oppfinnelser og oppdagelser Schibsted 1971 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Naval architecture examples and theory B.Baxter m/omslag London 1967 B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Messekatalog Sjølyst Oslo Den 9 tekniske messen 19-25/9-1984 :Maskingrossistenes forening
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Moderne dambygning Max Graff Kristiania 1916 med diverse relaterte artikler
Moderne dambygning Max Graff Kristiania 1916 med diverse relaterte artikler
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Handledning vid dikning S Aspengren 2 oppl Stockholm 1920 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Dikning og andra åtgarder før lønande skørder A K Eckerbom B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Science and mechanics 1955 B
Science and mechanics 1955 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Fremtiden er allerede begyndt Robert Jungk Pio 1962 PB N
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Maskin ståbi Helge E Krex Tek forl 1974 U/smussbind B O
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Maskiner Robert O'Brien Sesam 1967 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Handbok i verkstadsteknik Verkstadsarbetsmetoder Del 2b Bokf 1963 Smussbind B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Energiens verden Lancelot Hogben Tiden 1969 Smussbind B O
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Mennesker og bioteknologi NOU 1991 Nr.6 Pen O
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Kriminaltechnischer Leitfaden Ernst Wigger 1965 Pen N W
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Teknikk av i dag Tekniske bilder dr Ole Peder Arvesen Brun 1943 P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Teknikk av idag Nr.5 Elektrisk oppvarming av husrom Alf O Hals Brun Nidaros 1943 P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
The stirling engine manual James G.Rizzo 1995 u/smussb Pen O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Mennesket og teknikken Hjemmenes universitet Cap Gordon Manley (red) Cap 1964 U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Streiftog gjennom vårt tekniske samfunn Artne Nagell Nor siv for 1974 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Edgar B. Schieldror Teknikkens vidundere Bind 1- 2 Gyldendal Norsk Forl 1935 B O2

I fartens tidsalder

Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Ankerviklinger for likestrømmaskiner, J. Bache-Wiig, Brun forl. 1947 3. opplag B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
I Sandberg Elektroteknikk Bind II Norske Elekt Forening Oslo 1946 B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Martin Sherworod Vitenskapens verden Kjemiens lover Norsk Fogtdal 1989 Smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Anders og Ivar Ween Kjemi og fysikk for lærlinge - og yrkesskoler 6.opplag Jacob Dybwads Forlag 1965 B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
De tusen hjems bibliotek Moderne teknikk Edgar B.Schieldrop Gyldendal 1939 B O2 Bind 15 B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Roland Worcester Elektronikk Chr Schibsteds Forlag Oslo 1970 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Georg Brochmann De store opfinnelser II Forskning og fremskritt Bind II Kreftenes utvidelse Nasjonalforlaget Oslo 1929 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Georg Brochmann De store opfinnelser II Rekkeviddens økning Bind III Kreftenes utvidelse Nasjonalforlaget Oslo 1929 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Georg Brochmann De store opfinnelser Forskning og fremskritt Bind II Produksjonens økning Nasjonalforlaget Oslo 1930 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Geoorg Brochmann De store opfinnelser Forskning og fremskritt Bind IV Jordens Utnyttelse Nasjonalforlaget Oslo 1930 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Georg Brochmann De store opfinnelser Forskning og fremskritt Bind I Erkjennelsens utvidelse Nasjonalforlaget Oslo 1929 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Elektriska säkerhetsföreskrifter med kommentarer Nord 1945 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Anallysis of rise in tempersture during hardening of concrete Fredrik Vogt Trondheim 1933 P B O2

Det kgl norske videnskabers selskabs skrifter 1933 nr.3

Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Bautechnischer bedarf an schwindquellungsversuchem.Die grundzüge eines verfahrens für externe,änderungen der zement-mörtel A.F.Roscher Lund Trondheim 1935 P B O2

Det kgl norske videnskabers selskabs skrifter 1935 nr.25

Kr. 125,-
Legg i handlekurv