Wilhelm. Swensen. Kulturbilder fra grenland og telemark. 1954. B

Utgitt som festskrift til sekstiåtsdagen 2 august 1954. Boka består av artikler skrevet av W. Swensen over en 30 års periode