Wilhelm Swensen Kulturbilder fra Grenland og Telemark.

festskrift 1954. B