Bøker

Sorter:
En vandring i det gamle Kragerø Bjørn Sandberg Lragerø1965 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Tokke Historielag Årsskrift 1994. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Botnedalen Kihle/Liestøl/Sørensen Tokke 1984 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Tokke historielag Årsskrift 1991 B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Tokke historielag Årsskrift 2003 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Tokke hist. lag Jubileumsskrift for utvandringa til Amerika
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Tokke hist. lag 1986 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Tokke hist lag 1992/93 B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Tokke hist. lag 1987 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Tokke hist. lag 1989 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Tokke hist. lag 1990 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Tokke hist. lag 1985/1980/1981/1998/1988 B Pris pr stk.
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Tokke Årsskrift 2002 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Tokke Årsskrift 1995 Minneskrift frå krigsåra B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Under tak i Tokke 1986 Kulturminneregistreringer B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
54 viser og stev fra Øst-Telemark. Grøndahl. 1984. Lindemann/
Bugge/Krøger
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
M. B Landstad Folkeviser fra Telemark Asch 1925 B
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Gårds og stedsnavn i Grenland Navneopprinnelser i
Bamble, Eidanger, Gjerpen, Siljan, Solum Forl. Grenland Truls Norby 1997 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
De glade år Fra Grenland og Telemark for 200 år siden Forl
Grenland Red Truls Norby. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Smil og latter i Grenland og andre steder Hardkokte vittig-
heter servert av Christian Nagell Brevik historielag 2006 Ny
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Fornminner i Grenland Brevik historielag 1991 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Harald Bache Bystrøm. Sparebanken Grenland 150 år. B. 1994
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Grenland ungdomsskole 1920-1970. Skien 1970. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Heimstadlære for Grenland. Skien 1967. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Grenland sportsfiskere. 25 års jubileumsskrift Skien 1962. P. M
Noe kulepennrabbel på en blank side
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Den vesle Kviteseidboka. Tore Skaug Målsmia 2001. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Gamalt frå Kviteseid nr6 Årsskrift 1991 P B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Gamalt frå Kviteseid nr7 Årsskrift 1992. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
På tur i Kviteseid Kart-Turvegar-Berggrunn-Flora u. å. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Kvitsund-25 år i kamp og vekst 25 års jub. 1980 B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Vekst og varsemd i 100 år Hjartdal sparebank 1898-1998
Anne Haugen Wagn 1998 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Langesundsboka Heimsstadslære av Jac Lund Tangen D

Kragerø 1949. B

Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Kongen kommer Fra kongens Telemarkbesøk 1991 i Langesund
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Holla-minner nr 12 1998 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Holla-minner nr 13 1999 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Holla-minner nr 8 1994 P B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Holla-minner 2002 nr. 16
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Holla-minner 2001 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Yngvar Hauge Ulefos Jernværk 1657-1957 Asch 1957. B
Med slitasjebind
Kr. 450,-
Legg i handlekurv
Holla minner nr 19 2005 Ny
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Holla minner nr 15 2001 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Holla minner nr 11 1997 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Iginga Holla hist. lag. nr 1 1986 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Holla-minner Tidsskrift for Holla historielag nr 14 2000 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Holla -minner nr 6 1992 P B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Holla minner nr 20 2006 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Hollaminner nr 21 2007 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Gunnar Opheim Flåbygd. Ætter og folkeliv. Sogelaget. 1978. Ny
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Skiidretten ser tilbake. T. skikrets 100 år. Skien2003. B
Ny. 1903-2003.
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Jubileumsberetning Telemark Idrettskrets. 1919-69. 1968. B
Ernst W Lund
Kr. 100,-
Legg i handlekurv