Bøker

Sorter:
Grimberg. nr. 19. Nasjonalisme 5 utg. Cappelen. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Pentagonrapporten. Vietnamkrigens hemmelige hist. P. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Edmund Leach. Løper verden løpsk? Gyld. 1970. P. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Knut Langfeldt. Moskva-tesene i norsk politikk. Univ. f. P. Bi. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Efraim Briem. Kommunisme og religion i Sovj. samv. 1946. Log K. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Erik Lund. Verdenshistorie. I. Gyldendal 1958. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Martin Luther. En billedmonografi av Hanns Lilje. Ansgar. B
Kr. 180,-
Legg i handlekurv
Stemmen fra London. Frank Singelton. 1944
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Den atlantiske slavehandels historie. D. P. Mannix. P. M
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Gina Kaus. Katarina den store. Asch. 1935. M. P.
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Jordens rikdommer. Hist. om varene og deres oppr. J. Semj. 1945M
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Historie 1. Libæk/Stenersen osv. Verden og Norge før1850. Cap. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Rasmus Steinsvik. bind2. Den tysk-fr. krigen1870-1871. risør B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Grimberg. nr. 13. Religionskrigene. Cappelen 4 utg. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
J. A. Friderica. Adelsvældens siste dage. Kbh. 1894. B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
K. Moen. Hist. i vår tid. verdenshist. 1870-1970. asch. 1979. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Aschehougs verd. hist. fra antikken til våre dager. bind7. B1957
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Asch. verd. hist. fra ant til våre dager. bind8. 1958. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Yngvar Hauge. Kongelig villskudd. Asch. 1968. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
S. C. Hammer. Revolutionen i Tyskland. Kristiania. 1922. B. Asch.
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
R. F. Palmer. Nya Tidens Værldshistoria I. 2 oppl. Sv. bokforl. . M
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Kristian Moen. Verdenshist. 1500-1870. Asch. 1974. B
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Cappelens Verdenshistorie. Erling Bjøl/Knut mykland. 1987. B
Bind 1-12. 14, 15, 18, 19. Prisen er pr. stk.
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Erling Bjøl. Verdenshist. etter 1945. Bind1. cappelen. B
duellen uten ende
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
E. L. Woodward. A history of England. Oxford 1965. P. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Desmond Seward. The monks of war. The military orders. B
London The folio society. 2000
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Leopold Schwarzschild. ABC for en ny verden. Asch 1945. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Asch verdenshist. fra antikken til våre dager. Asch. 1955. M
John Sannes. verden blir en 1850-1914
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Knut Hagberg. Burke, Metternich, Disraeli. Stockholm 1931. M
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Asch verd. hist. fra antikken til våre dager. Lisbeth Broch. B.
Asch 1954. Fra de store oppd. til 1789. Bi
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Asch. verd. hist. fra ant. til våre dager. Johan Schreiner. Bi. B
middelalderen 1000 års grotid. Asch. 1953
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Modern history. Carl. L. Becker. Bi. B. 1958. Dallas Atlanta. 1958.
the rise of a democratic, scientific and industialized civilization
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Verdenshistorien. lærebok for realskolen og gymnaset. B
Eiliv Skard og John Midgaard. 3utg. Oslo1949. Asch.
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Fra urtid til nutid . Verdenshist. i tekst og billeder. B
Ernst Gombrich. Cappelen. 1937
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Asch. verd. hist. fra antikken til våre dager. Asch 1958. Bi. B
bind1. oldtiden
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Troels-lund . Historiske fortellinger. Tider og tanker. Bind2. B
gyld. 1911. sunnhetsbegr. i det 16 årh. Peder Oxe
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Jernet og menneskene. Verkelighet och vidskepelse. M. 1981
LTS-forl. Stockholm. Carl-Herman Tillhagen
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Harison E. Salisbury. Den lange marsjen. Cappelen. 1986. B
Dette er den første beretning om Maos lange marsj, som for 50 år siden la grunnlaget for den kinesiske revolusjonen.
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Natur og kultur. Vårt land under og efter istiden. Stockholm.
1925. BCarl caldenius og Ragnar Sandegren. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Europas Kulturhistorie. Gustav Bang 1 bind Kbh. 1899. B
Fortællinger for folket. dansk
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Evropas kulturhistorie. Gustav bang. 2bind-Kbh. 1899. B
I fortællinger for folket
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
V. Schepelern. Montaigne og de franske borgerkrige. Gyld. 1942. P
B. En indledning i studiet af essaierne
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
1955. Aaret fortalt i billeder 14 årgang. Red Karl Nielsen
Illustrasjonsforlaget kbh.
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
De byggede Europa. dansk. Boudet/Pognon. Union Kbh. 1966. B
Et panorama i tekst og billeder over Europas historie
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Stadskultur. Lewis Mumford. Kooperative bokførlag. Stockholm
1942. B. 540s
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
India og Sør-øst-Asia. Langeland. Holmboe. Cappelen. 1981. B
600s.
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
The american heritage. A documentary hostory of the united
States. Richard D. Heffner. A mentor book. 1952. p. b
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Vikingen Nordbok. 1975. Gøteborg. S. B. Rikt ill. om funn og liv
fra vikingtiden. svensk
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Reformationen. Historiens store epoker. Edith Simon. Åndelig
revolte og politiske intriger. Sesam biblioteket. 1968 Lademan. B. S. dansk rikt ill.
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Oppdagelsernes tidsalder Historiens epoker. John R. Hale. Sesam
bibliotek. veien til fornyet vidsyn og velstand. Lademan 1968. S. B. fint ill.
Kr. 250,-
Legg i handlekurv