Bøker

Sorter:
Joseph Reiter Varldshistorien i korta drag Prisma 1966. P. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
The illustrated history of Britain Sir George Clark
Whsmith 1984 B ill.
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Den franske revolusjons historie 1789-1795 Krist. 1877. B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Marcus Aurelius Meditations penguin 1974 P B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Guglielmo Ferrero. Les femmes des Cesars. Marthe-Yvonne Lenoir
Paris 14 utg. 1930. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Verdenshistorisk oversikt. Historiens folk og riker. Gyld. 1987
B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Katharina den stores erindringer 1729-1759 Hans Reitzels
1961 dansk P. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Elin Bach Ludvig XIV Gyld 1961 2 udg. S. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Nyere historie 2 del Kofod Kbh 1828 M
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Claus Krag By og imperium Romas historie fra republikk til

keiserdømme Fabritius 1977. B. P

Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Wilhelm Moberg Min svenske historie fortalt for folket
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Gran Hegtun Streiftog i vår egen tid Asch 1960 B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Maria Stuart og hennes verden Richard Hermann -en kongelig
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Clara Tschudi Dronninger, keiserinder og kongernes moder
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Feudalism F. L. Ganshof 3 utg Harper 1964. P. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Millenium De siste tusen års historie Felipe Armesto
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Fragen an die deutsche Geschichte Ideen. Krafte, Entscheidungn
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
E. F. Murphy. Maria av Magdala. Nasj. forl. 1947. Bi. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Skuespillerinden fra Antiochia. J. R. Perkins. Branner. Køb. 1952M
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Elisabeth Dored. den fønikiske trappen. bokklubben. B1966
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Sergeanne Golon. Angelique og kongen. del3 Dreyer. B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Joseph Shearing. Forglem meg ei. Cappelen 1938. B
roman rundt begiv. 1848
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Sophus Michaelis. Hellener og barbar. Gyld. 1914. B
Fra perserkrigemes tid
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
B. S. Ingemanns hist. rom. Ill. Sigurd Olrik. Gyld 1912. B
skinnrygg. kong erik og de fredløse
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
B. S. Ingemanns hist rom. S. Olrik/P. Langballe. Gyld. 1912. B
prins Otto av Danmark og hans samtid.
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Madame de la Fayette. Fyrstinnen av Cleves. Asch. 1931. B
Oversatt aimee sommerfeldt
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Yngvar Hauge. Teodora. Asch. 1961. B.
hippodromens datter
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Rana. Faraos høvedsmann. Getrude Eberle. Land og kirke 1947. M
Bi. En fortelling fra det gamle Egypt på Josefs tid.
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
C. G. Starback. Engelbrekt Engelbrektsson. bind1+2. Blix 1944. M
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Elisabeth Dored. Pilatus og nasareeren. Asch. Bi. M
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Georg Ebers. Uarda. Oversat:Otto Borchsenius. Kbh. 1913B
Roman fra det gamle Egypt
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Nancy Mitford. Madame de Pompadour. Gyld. 1955. Bi. B
Oversatt Alf Harbitz
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
William O. Steele. Historien om Leiv Eiriksson. forl. huset. M
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Eivind Tverbak. Med sverd og syndsforlatelse. Rune 1977. B
Fra hålogaland da kongene Eystein og Sigurd regjerte landet
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Anna Krane. Mitrasskipet. den kristne bokringen. 1971. B
Fra 400-tallet rundt møtet mellom vandaler og kristne
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Octave Aubry. Eugenie. Gyldendal 1941. M. Overs. Trygve Width
Franskmennenes keiserinne
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Sergeanne Golon. Angelique og kjærligheten. Dreyer. 1965. B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
B. S. Ingemanns historiske romaner. S. Olrik/P. E. Langballe. gyldB
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Alberto Moravia. Romerinnen. 5. oppl. Capp. 1951. M
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Knut Faldbakken. Til verdens ende. gyld. 1994. B. P
Hvem var C. Columbus
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Vera Henriksen. Bodvars saga. Odins Ravner. Asch. 1983. B
12tusen.
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vera Henriksen. Runekorset. Asch. 1986. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Sigbjørn Hølmebakk. Fimbulvinteren. Ill. Karare E. Johnsen. B
Bokklubben 1975. Fra Øst-finnmark under krigen
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Jerzy. Andrzejewski. Aske og diamant. B

Maktkamp i Polen rundt 1945

Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Walter Scott. Ivanhoe. Nordisk forlag 1899. M
Frems klassikerbibliotek.
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Carl Ewald. Grevinde Danner i serien danske dronninger uden
krone. 2 del. Kbh. 1910. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Margit Søderholm Arven fra Hellesta Nasjonalforl. 1962. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Sven Hazel Gestapo Boken ingen tysk forlegger våget å trykke
Bellum 1977 3 oppl M. Noe vannskadet Lesbar
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Sven Hazel Glemt av Gud Bellum 2 oppl. 1977 Smussbind B O2

Noen sider litt skjoldet

Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Jan Guillon. Arven etter Arn. Cappelen. 2001. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv