Bøker

Sorter:
Bernhard Ingemann. Kong Erik og de fredløse Hist. roman
1 del Kbh. 1913. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Peter Tordenskjold. Hist. roman av P. P Horten 1922. 1+2. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
A daughter of the Medici and other stories by Donn Byrne.
London. M
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Bergljot Hobæk Haff Sigbrits bålferd. Gyld. 1999. omslag B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Johannes V. Jensen Bræen . Sagnfortælling fra Nordens istid. B
Gyld 1911. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Per Hansson. Det største spillet. Den sannferdige beretning
om nordmannensom ble nazileder og tyskernes fortrolige. Gyld. 1965. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Juliette Benzoni. Catherine og hertugen. Cappelen 1966. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Mannen Karl Marx. En roman om kjærlighet og hat.
Nina Arkina Dreyer 1968. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Jan Guillou Arven etter Arn Cappelen 2001. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Simon Wiesenthal Max og Helen Cappelen 1982. B. Bi
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Solsjenitsyn August 1914 Tiden 1972 Bi B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Trellenes opprør Jan Fridegård Tiden 1950 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Jan Fridegård Tregudenes land B Tiden 1950
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Napoleon og Josefine Octave Aubry Oslo 1938 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Karl Nef. Musikkhistorie. 1932. Gyldendal. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norske folkeviser fra middelald. K. Liestøl/M. Moe. 2oppl. 1919. M
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Sverre Løberg. Det jeg husker best. Asch. 1967. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Petter Moens dagbok. Capp. 1949. P. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Det lå i luften, Toralv Øksnevad, Aschehoug 1946 U/smussb. B N
Det lå i luften, Toralv Øksnevad, Aschehoug 1946 U/smussb. B N

Øksnevad rapporterte mange ganger krigsrelaterte nyheter til nordmenn via BBC radio under andre verdenskrig. Som Øksnevad selv skrev i innledningen til boken: "Jeg har valt å begynne denne samlingen med noen innlegg våren 1941, og har for den historiske sammenhengens skyld tatt med de fleste talene fra den tid, da det var en stor forbrytelse her i landet å vite hva jeg hadde sagt." 

Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Per Hansson. Hver tiende mann måtte dø. Gyld1967. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Albert Speer. Erindringer. gyld 1978. P. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Jakob Friis. Oppgjør med Tyskland. Oslo 1945. tanum. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Schindlers liste. Thomas Keneally. hjemmets bokforlag. 1995. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Hanson W Baldwin. Berømte sjøslag og forlis. Bergendahls forl.
B. Oslo 1956.
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
C. V. Wedgwood. The thirty Years war. Pelican book-1957. B. P
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Kompani Linge. gyld. 1948. bind 1+2. Red. Jensen/Ratvik/Ulstein. B
Kr. 450,-
Legg i handlekurv
Sigurd Evensmo. Englandsfarere. Bokklubben. 1979. B
etterord av haagen Ringnes
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Knut Moe. Hilderlandet. trohaug 1981. Bi. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Richard Bergh. Mørketid 1944. Norsk folkeminnelag. Asch. 1984. B
Om brenninga i Laksefjord hausten 1944
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Wanda Wasilewska. Regnbuen. Samlerens forlag. Kbh. 1945. B. P. 8vo
dansk
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Joh. Wøller. Fra Limfjorden til Borobudur. Kbh. 1936. B
Den hollandske krig i Atjeh
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
De sidste timer. Afsskedsbreve fra de henrettede danske
patrioter. Kbh. 1946. P. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Ivar Lissner. Mennesker og makter omkring stillehavet. dreyer
1942. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Storm over Skottland. Norman E. Nygård. Filadelfiaforlaget. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Paul Holt Verdenskrigenes tidsalder. 1914-1953. Gads forlag.
1953. B. 6 utg.
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Norsk innsats i kampen om atomkraften. Per. A. Bøhn. Brun. 1946. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Av nød til seir Bind 1: Fra 9. april 1940 til kampåret 1942, H.O.Christophersen, Grøndahl 1977 Smussb.(rift) B O2

Bilder fra okkupasjonstiden i Norge.

Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Erich Maria Remarque. Im Westen nichts neues. Berlin 1929.
701 t. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Folke Bernadotte. I stedet for vaaben. Gyld. 1948. B. P
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Bjørn Bjørnsen. Narvik 1941. Gyld. 1980. B. Bi
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Før Norge av J Selander. Asch. 1945. P. B
Norges lidelser under krigen sett fra svensk synspunkt
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
A. O. Vinje. Britland og britane. Blix. Oslo 1942. B. Bi
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Per Hansson. Det største spillet Gyld 1965. M
Den sannferdige beretning om nordmannen som ble nazileder og Gestapos fortrolige-etter ordre fra London
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Max Manus. Det vil helst gå godt. 4 oppl. 1946. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Ivar Lissner. Mennesker og makter omkring stillehavet DreyerB
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Sverre Løberg Det jeg husker best Asch. 1966. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Hårde tider har vi døiet Gyld. 1940. red. Lunden/Thesen
B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Lord Russell of Liverpool Under hakekorsets svøpe.
En dokumentasjon av nazismens krigsforbrytelser Gyld. 1955. B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Bjørn Bjørnsen Det utrolige døgnet. Gyld. 1977. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Per Hansson-og tok de enn vårt liv. Sagaen om Morset-familien
Gyld 1967. B
Kr. 0,-
Legg i handlekurv