Bøker

Sorter:
Oldtidens mysteriekulter. Walter Burkert. Pax. 1997. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Homer. Odysseen. Overs. P. Østbye. Gyld 1945. B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Egyptian Mythology. Veronica Ions. 1973. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
African Mythology. Library of the worlds myths and legends. B
geoffrey Parrinder. Chancellor Press. 1982. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Sirenenes sang. Tim Severin. Odysseen 3000 år etter. Grøndahl. B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Norse mythology of gods and giants by Hara
Tanum 1976. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Greek mythology. Paul Hamlyn. London. 1963. B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Græsk mythologi 3 utg. H Holten-Bechtolsheim. Sorø Svegårds
boghandels forlag dansk. 1930. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Scandinavian mythology H. R. Ellis Davidson. Hamlyn 1969. M. Bi
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Pedagogikkens historie. Fr. Ording. Cappelen 1953. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Reidar Myhre. Store ped. i egne skr. II. Humanisme/reform/real. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Reidar Myhre. Store ped. i egne skr. I. Oldtiden og middelald. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Pædagogikens historie. N Herzberg. 2 utg. Kristiania 1895. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Rasmus Stauri. Fire folkelærarar. Oslo 1930. noregs bokl. B
Herman Anker. Olaus Arvesen. Christopher Bruun. Viggo Ullmann
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Einar Ness. Det var en gang-norsk skole gjennom tidene. Univ.
forlaget. 1989. B. S
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
H. C. Fredriksen. Den personlige skole. Ben B. Lindsey
Ungdomsoprør. August bang KBh. 1909. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Reidar Myhre. Den norske skoles utvikling. Ide og virkelighet
Fabritius 1976 2 utg 1oppl.
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Hist. tidskrift . 1911. 5 rekke 1 bind 1hefte. Kristiania 1911. M
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Hist. tidsskr. 1912. 5rekke1bind4hefte. Kristiania. 1912. M
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Hist. tidsskr. 1950. L Daae. Poli. dagb. og minner . Bind4. hefte2B
Bind5. hefte2. 1954. M. Pris pr. stk
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Hist. tidsskr. 1951. bind35hefte7. B
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Hist. tidskr. Sverige 1929. 49 årg. hefte1. M
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Hist. tidskr. 1926. Fra den gamle bondeopp. H. Koht. Oslo 1927. M
Brev og innlegg fra stortingene 1818, 1821, 1822 og 1833 av Jacob Hoel
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Historisk Tidsskrift. 5 rekke. 1bind. 3hefte. Kristiania 1912. M
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Hist tidsskrift. 37bind. 8hefte. 1956. 37bind. 3hefte. 1954. M. .
Pris pr. stk
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Middelalder-10 forum mediale nr1/2 1985.
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Nordens kalender 1937
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Den norske tannlegefor. 100 år. 1884-1984. Arne Sollund. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Det norske arbeiderp. historie. 1887-1937. Red. HalvdanKoht. B
Forlaget Fremad KBH. 1937. Forf:Arne ording/Halvard Lange. Bind1
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Det norske arbeiderp. hist. Red:H. Koht. 1887-1937. Bind2. B
Forlaget Fremad. KBH. Forf:Halvard Lange/Håkon Meyer
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
J. W. Cappelen. 1805-1878. Einar Boyesen. Cappelen 1953. B
Noen blad av norsk bokhandels og norsk kulturkamps historie
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Elers''collegium 1691-1941. Kbh. 1941. B
festskrift i anledning af collegiets 250-års jubileum den 29 november 1941
Kr. 500,-
Legg i handlekurv
Elkem a/s PEA gjennom 75 år 1913-1988. Paul-henrik Hynne

Porsgrunn 1988. . Tidligere Porsgrunn Elektrometallurgiske A/S

Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Avisens historie Hakon Stangerup Fra de første tilløb til
1850 1. B Cappelen 1973
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Foreningen Nationalteaterets Venner gjennom 50 år. Asch 1982.
P. Btrine Næss
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Norsk Arbeidsgiverforening. 1900-1950. Erling Petersen. Oslo
1950. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Follum 100 år. 1873-1973. Gervin/Knudsen. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Nødrop fra havet!Redningsselskapet gjennom 100 år. 1990. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Redningsselskapet Norsk selskab for skibbrudnes redning
1891-1941 Carl Just Oslo 1941. P. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norges skokjøpmenns forbund 50 år. 1980 Hefte. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Livsforsikring gjennom hundre år 1861-1961 Oslo 1961
Livsforsikringsselskapet Idun M Litt slitt
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Norsk toll gjennom tusen år Osv. Melbye 1967. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Den store dagen. Konfirmasjon og tradisjon. Birgit Hertzberg
Johnsen. grøndahl1984. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norske folkeminne Rikard berge Folkeminnegransking. Boklaget 1978 pen
Bind 4 1978.
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Moltke Moe som folklorist. Asch norsk folkeminnelag. Jorunn
Fløtra Asch. 1995. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Gamal norsk homiliebok cod am 619 4¤. Gustav Indrebø
Kjeldeskriftfondet Oslo 1931. MLite rift nederst i rygg. M
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Men det blev Bergen Haakon Shetelig Brev 1901-1923
Bergen 1978 Kari Hovland. P. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Havamal The sayings of the vikings More than 1000 years old
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Havamal So sprachen die Wikinger Mehr als 1000 jahre alt
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Husmannsminne frå Gubrandsdalen Arnfinn Engen 1979 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv