Bøker

Sorter:
Lærerutdanning i Telemark gjennom 250 år. K. Jordheim 1988 P B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Gunnar Knudsen Erindringer 1905-1925. H. B. Bystrøm. Grenmar
1988. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Livet i fjellskogene. Sauherad-Luksefjell-Skrim. H Henriksveen
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Utviklinga av landbruket i Telemark i dei siste 100 åra.
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Det var en gang En reise gjennom gamle Telemark. Nils Y.
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Telemark Historie Nr 29 2008. Ny
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Truls E Norby Gårds og stedsnavn i Vestmar Navneopprinnelser
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Festegaver, Kjærestegaver, Friergaver fra Telemark 1999. Ny
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Hilsen fra Telemark Stein Høibo og T. K Gardåsen
Kr. 325,-
Legg i handlekurv
Mystiske sagn fra Telemark M. B. Landstad Forlaget Grenland
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Telemark historie nr 25 2004 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
ISF beste Dikt sanger prologer knyttet SKK og eforsyningen
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Telemark historie nr 20 1999 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Telemark historie nr 26 2005 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Telemark historie nr 19 1998 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Knut Bjoraa Sykkelopplevelser i Agder og Telemark pene
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Telemark landbruksskole på Søve 1893-1968 Skien 1969 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Telemark landbruksskole på Søve 1893-1968 B
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Fylkesmuseet for Telemark og Grenland 1955-1975 P B O
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Rutebåtene på Telemarkskanalen Eget forl 1985 Div forf. B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
A/L Telemark meieri Knut Authen 1983 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Finansforbundet avd. Telemark 75 år Bjørn Bjørnstad 1998 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Hanna Midtbø alias Guri Vesaas Samlaget 2006 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Fotidskunst i Norges bygder Johan Meyer Telemarken
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Fylkesmuseet for Telemark og Grenland Kort veiledning Skien
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
60 års vilje og evne til utvikling Tom Torstensen 1937-1997
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Grenland Sportsfiskere 25 års jubileumsskrift Rasmussen 1962
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Skogbruk i Telemark Andreas Vevstad Skien 2000 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Telemark fylke Norske gardsbruk 1+2 Oslo 1955 B
Kr. 2 000,-
Legg i handlekurv
Fra kvernkall til petrokjemi - Ingeniørene bak industrieventyret i Telemark, Gunnar Berg, Porsgrunn 2002 P Pen O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Skogsbruk i Telemark fram til 1973 Erik Berg 1975 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Reiser og segnir Asbjørn AAmodt/Knut Loupedalen 1923 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Norsk eventyrbibliotek Dei tri blå tårni Eventyr frå
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Jomfruland Fuglestasjon 25 år feltarbeid på Jomfruland og Stråholmen, Redaktør Andreas Cleve 1997 P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Til telemark 1956 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Touristguide Sørlandet-telemark 1976 P B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Sanne og nesten sanne skrøner om bønder og byfolk i Telemark
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Håndverk er tradisjon. Pors. håndverk og in. for 150 år. 1996. B
Forlaget Grenland. 1847-1997. både forenings og håndverkshistorie
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Porsgrunn Kunstf. Juleutst. 3-17 des 1972. Akv. Victor Fynd. B
minner fra seilskutetidens og småromantikkens Porsgrund
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Truls E. Nordby Porsgrunn 1905 Bind 13 Norgesforlaget 2005Ny
Diktet heter ''Gjemsøe kloster''
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Elkem A/S PEA 75 år. Paul H. Hynne. Porsgrunn 1988. B

1913-1988. Tidligere Porsgrunn elektrometallurgiske

Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Finn C. Knudsen. Eidanger-Porsgrund. Porsgrund 1932. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Erik Egeland. Glimt av Hydros kultur og kunst. 1992. B
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Byfolk bad, bøndene gav. Landbr. og de pol. forh. i Eid. u. okk. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Porselensarbeidernes fagforening 1912-1987. NKIF. Alf Skåum
75 år i strid for levekår og medbestemmelsesrett
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Porselensarbeidernes fagforening. 75 år i strid for levekårog
medbestemmelsesrett. 1912-1987. Alf skåum. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Alf Skåum Isola 1940-1990. En bedrift med tak på fremtiden. B
Porsgrunn 1990.
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Urædd Ballklubb 1894-1994. Glimt fra en 100-årig historie.
1993. M. skrevet inn noe tekst
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Porsgrunn metallurgiske fagforening 1990
Arbeidernes trygge ankerfeste gjennom 75 år B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Kvindernes læseforening 100 år. Jubileumsskrift 1998. Ragnhild

Frisak. Porsgrunn 1998. B

Kr. 150,-
Legg i handlekurv