Bøker

Sorter:
ISFs beste Dikt , sanger og prologer gjennom 50 år knyttet
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Skiens apotek 250 år E Østvedt 1968 Rasmussen B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Kontor og handel i Skien 1882-1995. P B
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Skien folkeskole-Skien framhaldsskole Melding for skoleårene
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Utstilling av gammelt sølvarbeide 1914 Fylkesmuseet 1914 B
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Den gylne gaas Skiens klubselskabs orden 60 år
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Den gylne gaas Skien klubselskabs orden 25 år K Bøckman
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Skien Baptistmenighet 1860-1980 Hefte B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
E. ØstvedtNordmandsforbundet mars1958 Utvandringen over Skien
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Menigheten i tabernaklet Skien 1908 1958 B Rolf Thorsen
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Vern vårt vilt Jakt og fiske Odds turnhall 1939 Katalog B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Gjerpen kirke 800 år Gjerpen menighetsråd 1153-1953 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Gjerpen En bygdebok 1+2 J L Qvisling Gaardshistorie
Kr. 550,-
Legg i handlekurv
Lunde skole 1862-1962 Arne Anthonsen Skien 1962 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bratsbergs amts skogeigerforening 1907-1929 J Midttun
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Dalens egne år. 1916-68. K. Fasting. Fr. Gartmann. Brevik1968. B
Utgitt av dalen Portland cementfabrikk
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Vår nære fortid. Fra Breviks historie. Årb. 1992. J. SørerensenB
Historielaget. Årgang 13
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Blade av Breviks historie. Presten Esmark og hans arbeide. M
ved H. H. Steen og Nicolay Coch
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Langangens historie. Wiersdalen og Aasetre. Brevik h. l. 1987
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Årbok Brevik hist. lag 1986 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Brevik historielag Årbok 1980 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Stathelle bibliotek 1872-1972 Johs Johannessen P B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Bok nr 2 med artikler og bilder fra Brevik
Brevik hist. lag 1981 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Lokalstoff fra distriktet Brevik hist. lag Årbok 1982 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Kongebesøk og byjubileum. Brevik 150 år. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Utredning med henblikk på miljøbevaring av Øya i Brevik M
stor flekk. Litt krøllet
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
C. S. Schilbred Brevik gjennom tidene Bind 1 Rødt bind Oslo
Kr. 500,-
Legg i handlekurv
For hundre år siden. Brevik-Stathelle-Langesund. Utdrag fra
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
C. S. Schilbred. Brevik gjennom tidene. 2. 1974. B
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Smil og latter i Grenland og andre steder. Bløtkokte
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Fra Brevik i gamle dager Breviks historielag 1929 B
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Fra lensherre til fylkesrådmann, Bjarne Grimsrud, Nome Antikvariat 1997

1660-1988. Bratsberg amtskommune/Telemark fylkeskommune

Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Holla-minner. Holla Historielag nr. 10-1996. T. Halvorsen. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Einar Jespersen. ''Du slette ti''. Ulefos og værket i hverdag og
fest. Holla hist. lag 1980. B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Kanalen i Holla. Per Misund/Gunnar Nisund Ny Porsgrunn 2007
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
"Armær og bein" - Sport og idrett i Holla gjennom mer enn hundre år, A. Gjermundsen, Ulefoss 1992 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Fossekraft og elektrisk energi Flom Hedlund Nome 1991 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bamble gjennom tidene Årsskrift 1989 B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Årsskrift for Bamble historielag 1980
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Bamble gjennom tidene Årsskrift 1990 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Bamble gjennom tidene 1998 Jubileumsårsskrift B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Bamble gjennom tidene Årsskrift 1999 B
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Bamble gjennom tidene Årsskrift 1996 B
6cd
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Årsskrift nr 2 for Bamble historielag 1983 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Bamble gjennom tidene Årsskrift 1991 B
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Bamble gjennom tidene. Årskrift 1989. Bamble historielag.
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Årsskrift Bamble 1980 B
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Bamble gjennom tidene Årsskrift 1995 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Fra hov til kirke Skeidi i Bamble-Senter for gammel og ny
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Leif K. Roksund. Ibsen og Eros. Forlaget Grenland2002. B
Påviser hvor sterkt Ibsen var påvirket av erotikken
Kr. 300,-
Legg i handlekurv