Bøker

Sorter:
Byminner 32 T. Wahlstrøm Barnholdtene i Skien fra 1630-1880
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Byminner 20. Bydelen Bratsbergkleiva. J. Jensen 1986. Ny
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Byminner 2 Mog. Bentzens memoarer. E. Østvedt. 2 oppl 1990. Ny
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Byminner 26 Speiding er toppen. 8 Skien gjennom 50 år 1995. Ny
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Byminner 35 Villa Fløyen Finn Erik Karlsen. 50 år i handels-
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Byminner 20 Bydelen Bratsbergkleiva J. P. Jensen Skien 1986. Ny
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Telemark fylkes handelsstevne. 1921-1971 Ny
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Skipsbygging ved Skien og Norsjø 1864-1874 Per Bernt Tufte
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Byminner 30 Thor Gundersen Skien-den smukkeste bygde by-
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Magne Kortner Sauheradfjella Der alle stier møtes Wera 2007 Ny
Magne Kortner Sauheradfjella Der alle stier møtes Wera 2007 Ny
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Gjerpen bygds historie Terje Christensen Bind 3
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Borgestad kirke 100 år Jubileumskonsert 13 mai 2007 DVD
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Erik Kullerud Hundre år for Skiens ungdom KFUK/KFUM B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Helleristningene i Gjerpen Per chr. Svensen 1977 B Hefte 35s
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Telegraf og telefon i nedre Telemark Skien 1855-1992 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Skien Et streiftog i gamle bilder Genius 1986 Div forf. B m/omslag
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Skiens klubselskap 100 år Stil med smil K. E. Johannesen B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Odd Johnsen Undervisningen i økonomisk/administrative fag
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Varden fra fjord til fjell gjennom 125 år 1874-1999 Forl
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
ISFs beste Dikt , sanger og prologer gjennom 50 år knyttet
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Skiens apotek 250 år E Østvedt 1968 Rasmussen B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Menigheten i tabernaklet Skien 1908-1968 P B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Kontor og handel i Skien 1882-1995. P B
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Skien folkeskole-Skien framhaldsskole Melding for skoleårene
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Utstilling av gammelt sølvarbeide 1914 Fylkesmuseet 1914 B
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Den gylne gaas Skiens klubselskabs orden 60 år
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Den gylne gaas Skien klubselskabs orden 25 år K Bøckman
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Skien Baptistmenighet 1860-1980 Hefte B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
E. ØstvedtNordmandsforbundet mars1958 Utvandringen over Skien
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Skiens tekniske aftenskole 1919-1920 B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Menigheten i tabernaklet Skien 1908 1958 B Rolf Thorsen
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Skiens misjonsforening 1850-1950 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vern vårt vilt Jakt og fiske Odds turnhall 1939 Katalog B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Gjerpen kirke 800 år Gjerpen menighetsråd 1153-1953 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Gjerpen En bygdebok 1+2 J L Qvisling Gaardshistorie
Kr. 550,-
Legg i handlekurv
Lunde skole 1862-1962 Arne Anthonsen Skien 1962 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bratsbergs amts skogeigerforening 1907-1929 J Midttun
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Dalens egne år. 1916-68. K. Fasting. Fr. Gartmann. Brevik1968. B
Utgitt av dalen Portland cementfabrikk
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Vår nære fortid. Fra Breviks historie. Årb. 1992. J. SørerensenB
Historielaget. Årgang 13
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Blade av Breviks historie. Presten Esmark og hans arbeide. M
ved H. H. Steen og Nicolay Coch
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Langangens historie. Wiersdalen og Aasetre. Brevik h. l. 1987
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Brevik Apotek 150 år Johnny Sørensen 1997 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Årbok Brevik hist. lag 1986 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Brevik historielag Årbok 1980 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Stathelle bibliotek 1872-1972 Johs Johannessen P B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Bok nr 2 med artikler og bilder fra Brevik
Brevik hist. lag 1981 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Lokalstoff fra distriktet Brevik hist. lag Årbok 1982 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Kongebesøk og byjubileum. Brevik 150 år. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Utredning med henblikk på miljøbevaring av Øya i Brevik M
stor flekk. Litt krøllet
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
C. S. Schilbred Brevik gjennom tidene Bind 1 Rødt bind Oslo
Kr. 500,-
Legg i handlekurv