Dag H Nestegard THor Solberg Ei røvarhistorie Samlaget 2013 smussbind pen O2