Dalens egne år. 1916-68. K. Fasting. Fr. Gartmann. Brevik1968. B

Utgitt av dalen Portland cementfabrikk