De store oppdagelser. 1400-1500 e. Kr. Time life books. Gyld.

1992. 2 oppl. B. S. Rikt ill