De veneriske sykdommer, Niels Danbolt, Tanum 3. rev. utg.1969(Orig. utg.1960) Smussb. Understrykn. ellers OK O2