Det norske folks liv og historie Bind 1 Haakon Shetelig Asch. 1930 O2