Det norske misjonsselskap 1842-1942 Bind IV Birkeli/Nakkestad/Bjåstad Dreyer 1949 B