Dyrkingshandbok Forsøksringane i Telemark 1990 pen