E. Østvedt. Femti år for kunsten. Skien kunstforening 1910-1960

M. Litt løs rygg