E. Østvedt. H. Ibsen og hans barnd. hjem i Skien og Gj. B. 1953

125 år siden Ibsen ble født