E. Østvedt. På gamle stier. Om kunst. litt. historie. Calmeyer. M