E. Østvedt. Skien gymnas. Trekk av skolens historie. Hefte. 1967D

Også bygningshistorie. Noe skjoldet