Edvard Bull. Norsk Fagbevegelse. 1955. Arb . Oppl. forb. Bi. B