Eivind Tverbak. Med sverd og syndsforlatelse. Rune 1977. B

Fra hålogaland da kongene Eystein og Sigurd regjerte landet