Ekte naturvitenskap er åndsvitenskap Walter Heitler Servolibris 1974 B flekker på omslag ellers OK O