Erik Egeland. Bedriftsliv og humanitet. 1992. B

Glimt av Hydros kultur og kunst