Erling Bjøl. Verdenshist. etter 1945. Bind1. cappelen. B

duellen uten ende