Erwin i Lappland, Lisa Tetzner, Översättning av Arne Holmström, Holmströms förlag Stockholm 1941