Fenrik Stål En samling sangerJohan Ludvig Runeberg tegn:Albert Edelfeldt Stenersen 1944 B