Frank G.Slaughter Epidemi Forlag Asch Nygaard Oslo 1962 skjev B O2