Kategorier

Brev

Sorter:
1957 Sahara Espanol
1957 Sahara Espanol
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Marokko 1958 Guinea Espanola
Marokko 1958 Guinea Espanola
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Marokko Sahara Espanol 1958
Marokko Sahara Espanol 1958
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Brev fra Grey 1845
Brev fra Grey 1845
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1944 to Sweden 8148 med brev
st Chicago 1944 to Sweden 8148 med brev
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago to Sweden med brev 1944
st Chicago to Sweden med brev 1944
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Kansas City 1945 mangler frimerke 6077 med brev
st Kansas City 1945 mangler frimerke 6077 med brev
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Lake forest 1945 5758 med brev
 st Lake forest 1945 5758 med brev
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago/Stockholm 1944 53040 med brev
 st Chicago/Stockholm 1944 53040  med brev
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
st Lake forest 1944 53082 med brev
st Lake forest 1944 53082 med brev
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1943 53083 Transatlantic route to Sweden
st Chicago 1943 53083 Transatlantic route to Sweden
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
st Kansas city to Sweden 1945 7599 med brev
 st Kansas city to Sweden 1945 7599 med brev
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1943/(war saving bonds and stamps) Trans atlantic route to Sweden med brev 5517
st Chicago 1943/(war saving bonds and stamps) Trans atlantic route to Sweden med brev 5517
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1942 /Trans Atlantic/Stockholm to Sweden med brev 5028
st Chicago 1942 /Trans Atlantic/Stockholm to Sweden med brev 5028
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1944 /Air mail 53021 to Sweden med brev
st Chicago 1944 /Air mail 53021 to Sweden med brev
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1944 6791 to Sweden
st Chicago 1944 6791 to Sweden
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1945 6229 to Sweden Air mail
st Lake Forest 1945 6229 to Sweden Air mail
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st C hicago 1945 Air mail uten frimerke 5765 to Sweden
st C hicago 1945 Air mail uten frimerke 5765 to Sweden
Kr. 40,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1945 Air mail 6306
st Lake Forest 1945 Air mail 6306
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1945 /transatlantic 6424
st Chicago 1945 /transatlantic  6424
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1945/Transatlantic to Sweden 6410
st Chicago 1945/Transatlantic to Sweden 6410
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st kansas 1945 med brev 3073
st kansas 1945 med brev  3073
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Kansas 1944 air mail to Sweden med brev 7164 Transatlantic
st Kansas 1944 air mail to Sweden med brev 7164 Transatlantic
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
st Kansas city 1945 /air mail/Transatlantic to Sweden med brev
st Kansas city 1945 /air mail/Transatlantic to Sweden med brev
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1942 6434 to Sweden med brev
st Chicago 1942 6434 to Sweden med brev
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1943 to Sweden med brev Transatlantic
st Chicago 1943 to Sweden med brev Transatlantic
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1945 Air mail to Sweden med brev 6630
st Chicago 1945 Air mail to Sweden med brev  6630
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1944 Air mail 53021
st Lake Forest 1944 Air mail 53021
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Kansas city 1945 air mail 5707 med brev
 st Kansas city 1945 air mail 5707 med brev
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1943 Trans atlantic 53081
 st Chicago 1943 Trans atlantic 53081
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1943 air mail 6735 med brev
st Chicago 1943 air mail 6735 med brev
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1942 Trans atlantic 7840 med brev
st Chicago 1942 Trans atlantic 7840 med brev
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st kansas 1945 med brev rift air mail med brev to Sweden
st kansas 1945 med brev rift air mail med brev to Sweden
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1945 Trans atlantic med brev to Sweden 6268
 st Chicago 1945 Trans atlantic med brev to Sweden 6268
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st lake Forest 1945 air mail med brev to Sweden
st lake Forest 1945 air mail med brev to Sweden
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1945 med brev to Sweden 6229
st Lake Forest 1945 med brev to Sweden  6229
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1942 Trans atlantic to Sweden med brev
st Chicago 1942 Trans atlantic to Sweden med brev
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1945 med brev to Sweden Air mail 6545
st Lake Forest 1945 med brev to Sweden Air mail  6545
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st lake Forest 1945 air mail med brev to Sweden 6690
st lake Forest 1945 air mail med brev to Sweden   6690
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1944 med brev to Sweden air mail
st Lake Forest 1944 med brev to Sweden air mail
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st lake Forest 1945 air mail med brev to Sweden
st lake Forest 1945 air mail med brev to Sweden
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1945 air mail med brev to Sweden
st Lake Forest 1945 air mail med brev to Sweden
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1944 med brev air mail to Sweden 53040
st Lake Forest 1944 med brev air mail to Sweden  53040
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1944 air mail 53040
st Lake Forest 1944 air mail 53040
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1945 med brev uten frimerke air mail
st Lake Forest 1945 med brev uten frimerke air mail
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest med brev air mail 6599? uten frimerke
st Lake Forest med brev air mail 6599? uten frimerke
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1944 air mail med brev uten frimerke
st Lake Forest 1944 air mail med brev uten frimerke
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Lake Forest 1945 med brev air mail 6690
st Lake Forest 1945 med brev air mail 6690
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
air mail uten frimerke st Lake Forest 1945 med brev
 air mail uten frimerke  st Lake Forest 1945 med brev
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
st Chicago 1942 med brev Tran atlantic
st Chicago 1942 med brev Tran atlantic
Kr. 75,-
Legg i handlekurv