Fynd på auktion och i bodar, Christina De la Gardie, Åhlèn & Åkerlund 1969 B O2