Gamalt fraa Telemark Segner og sogur. 2utg. Skien 1915

Chr Gunnhejm. opptrykk 1980