Gamle plassar og stoger i grend og utmark Årsskrift 2005