Gjerpen bygds historie. Terje Christensen. 1+2. +3 skinnbind

Skien kommune 1971. B