Globaliser kampen. Globaliser håpet En annen verden er mulig.