Glossar til engelsk lesebok, Carl Knap, Aschehoug 1940 B O2