Grenlandsboka turguide. Tangen/Halvorsen. B 1991

Natur/Friluftsliv/Lokalhistorie. Porsgrunn 1991