Grensekonflikten Kina-Sovjet Albert Henrik Mohn Gyl 1970 U/omsl B 10 N