Gunilla Dahlgren Den lille kvinne boken Ex Libris 1984 4.oppl B O2