Halvard Gråtopp og bondeopprøret 1438. Stian Henneseid 1988. B