Håndverk er tradisjon. Pors. håndverk og in. for 150 år. 1996. B

Forlaget Grenland. 1847-1997. både forenings og håndverkshistorie