Hilsen Solan og Nystumoen Kjell Aukrust H E Forl 1973 U/smussbind B O2