Høyere opp og lenger fram Sverre D Huseby Lunde 1970 B