H.S.Hegner Det tredje rike 1933-1945 Asch Nygaard Oslo 1961 smussbind P O2 slitt

antydning til skadder slitt