Hus og Hjem: Jus for familien, Red. advokat Betten Arnkværn, Gyldendal 1986 Smussb. B