Hvem er du, fremmede? Henrik C. Finne, u/år P B O2

205 sider. En litt "annerledes" krimroman.