Hvis det ikke blir fred Nigel Carson Fakkel 1969 B P