Innføring i skatterett 96 For økonomisk-administrative høgskolestudier Lars Fallan Univ forl 1996 B