J. L. Qvisling. Historiske avhandlinger. Skien 1920. P. B