Jahn Otto Jihansen Min jødiske reise J.W.Cappelens Forlag AS 1982 B O2